Now showing items 1-1 of 1

    • Budidaya tanaman jarak 

      Badan Litbang Pertanian, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta, 2006-11)