Now showing items 1-1 of 1

    • Biosklus Terpadu Padi-Sapi Di Lahan Irigasi 

      Agus Hermawan; Afrizal Malik; Moh. Ismail Wahab (BPTP Jawa Tengah/IAARD Press, 2015)
      Penjabaran konsep bioindustri menjadi prototipe biosiklus terpadu padi-sapi yang dapat secara mudah dipahami oleh para pengkaji, kalangan akademi dan praktisi pertanian secara runtut diuraikan di dalam buku ini. Bioindustri ...