Now showing items 1-1 of 1

    • KAJIAN PEMBERIAN PUPUK NPK PADA BEBERAPA VARIETAS UNGGUL PADI SAWAH DI SERAM UTARA 

      P. Sirappa, M.; Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Ch. Soplanit, Ambon, Maluku; Rieuwpassa, A.J.; Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Ch. Soplanit, Ambon, Maluku; D. Waas, Edwen; Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Ch. Soplanit, Ambon, Maluku (Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, 2014-08-04)